o nama
predavanja
teoretska nastava
prirucnik
korisni linkovi
pocetna
gdje se nalazimo
slogani
kontakt
EVU
Agencija za usluge iz oblasti saobracaja
" B E Z U S "
Brcko distrikt BiH
Agencija za usluge iz oblasti saobracaja "BEZUS" Brcko, s.p.
vlasnik Stevo M. Stevic, dipl. ing. saobracaja (biografija vlasnika)
" ... BEZbjedno U Saobracaj ... "
ul. Svetog Save bb
76100 Brcko distrikt BiH
telefoni:
+387 (0)49 211 - 959
+387 (0)65 621 - 654 - mobilni

identifikacioni broj
4700435050006

pdv broj
700435050006

ziro racun
562-004-0000-1048-65 NLB Razvojna banka
PARTNERI