o nama
predavanja
teoretska nastava
prirucnik
korisni linkovi
pocetna
gdje se nalazimo
slogani
kontakt
slika mala
evu legitimacija
Agencija za usluge iz oblasti saobracaja
" B E Z U S "
Brcko distrikt BiH
" ... BEZbjedno U Saobracaj ... "
Stevo (Mitar) Stevic, rodjen 07.10.1971 godine u Brckom gdje je zavrsio osnovnu i srednju elektrotehnicku skolu.
10.03.1999 godine diplomirao je na saobracajnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (R Srbija) na katedri za
bezbjednost saobracaja.
U periodu 1999 - 2006 godine radio je u privatnom preduzecu u Brckom na mjestu rukovodioca saobracajnog sektora.
2006 napusta privatno preduzece i pocinje sa radom kao samostalni preduzetnik.
Agencija, pod sadasnjim nazivom, je otpocela sa radom pocetkom 2007 godine.
Ozenjen je suprugom Tatjanom i imaju kcerku Anju i sina Luku.
2012 godina
- ucesce na I Savjetovanju sa medjunarodnim ucescem "REKONSTRUKCIJA SAOBRACAJNIH NEZGODA I UPOTREBA SAVREMENIH MATEMATICKIH MODELA
U CILJU IDENTIFIKACIJE PRAVIH UZROKA SAOBRACAJNIH NEZGODA", Zenica, BiH
- objavljen strucni rad "NUZNOST DETALJNIJE ANALIZE SAOBRACAJNIH NEZGODA U CILJU UTVRDJIVANJA TACNIH UZROKA NASTANKA ISTIH, ZA
POTREBE EDUKACIJE U AUTOSKOLAMA", Savjetovanje Zenica

2011 godina
- imenovan za tehnickog sekretara Evropskog udruzenja za istragu i analizu saobracajnih nezgoda - grupa za BiH (EVU BiH)
- postaje clan Evropskog udruzenja za istragu i analizu saobracajnih nezgoda (EVU)

2009 godina
- u februaru mjesecu imenovan za predavaca o posledicama koje proizilaze iz nepostovanja ili nepoznavanja saobracajnih propisa za vozace koji su
sakupili potreban broj kaznenih bodova (za podrucje Brcko distrikta BiH)
- u februaru mjesecu ponovo imenovan za Sudskog vjestaka saobracajne struke za podrucje Brcko distrikta BiH na period od 4 godine
-
u aprilu mjesecu u saradnji sa Departmanom za saobracaj Fakulteta tehnickih nauka Novi Sad i Institutom za gradjevinarstvo "IG" Banja Luka, realizovao brojanje
motornog saobracaja za potrebe izrade PLANA TEHNICKE REGULACIJE SAOBRACAJA za podrucje Brcko distrikta BiH
- jedan od osnivaca EVU - Evropskog udruzenja za istragu i analizu saobracajnih nezgoda - grupa za BiH (EVU BIH)

2008 godina
- u februaru mjesecu prestao mandat na mjestu predsjednika Komisije za polaganje vozackih ispita
- u februaru mjesecu otpoceo sa predavanjem teoretske nastave iz oblasti poznavanja propisa o bezbjednosti saobracaja na putevima u 5 autoskola u
Brckom
- u martu mjesecu objavljuje strucnu knjigu "PRIRUCNIK ZA SVE VOZACE I ONE KOJI TO ZELE POSTATI" - izdavac Agencija "BEZUS"
-
ucesce na IX Simpozijumu sa medjunarodnim ucescem "PREVENCIJA SAOBRACAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2008", Novi Sad, Republika Srbija
- u novembru mjesecu imenovan za clana Komisije za sprovodjenje ispita za dobijanje licence za predavaca teoretske nastave i ispitivaca iz teoretskog
dijela ispita i ispitivaca iz upravljanja motornim vozilom
- u novembru mjesecu imenovan za clana Komisije za sprovodjenje ispita za vozaca - instruktora voznje motornih vozila

2007 godina
- u martu mjesecu Agencija za usluge iz oblasti saobracaja "BEZUS" otpocela sa radom, pod ovim nazivom
- u maju mjesecu imenovan za clana privremene Komisije za sprovodjenje ispita za dobijanje licence za predavaca teoretske nastave i ispitivaca iz
teoretskog dijela ispita i ispitivaca iz upravljanja motornim vozilom

2006 godina
- u martu mjesecu napusta privatno preduzece
- u aprilu mjesecu pocinje sa radom kao samostalni preduzetnik
- u junu mjesecu organizovao i realizovao brojanje motornog i pjesackog saobracaja za potrebe Vlade Brcko distrikta BiH
- u julu mjesecu imenovan za clana radne grupe za izradu Zakona o bezbjednosti saobracaja na putevima Brcko distrikta BiH
-
ucesce na VIII Simpozijumu sa medjunarodnim ucescem "PREVENCIJA SAOBRACAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2006", Novi Sad, Republika Srbija
- objavljen strucni rad "SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA KAO RESURS OPTIMIZACIJE SAOBRACAJNIH TOKOVA", Simpozijum Novi Sad
- objavljen strucni rad "PODIZANJE NIVOA TEORETSKE NASTAVE I INFORMISANJA JAVNOSTI KAO FAKTORA BEZBJEDNOSTI SAOBRACAJA",
Simpozijum Novi Sad

2005 godina
- ucesce na II naucnom skupu "SAOBRACAJ ZA NOVI MILENIJUM", Banja Vrucica, Teslic, BiH
- u avgustu mjesecu imenovan za Predsjednika Komisije za polaganje vozackih ispita u Brcko distriktu BiH

2004 godina
- ucesce na VII Simpozijumu sa medjunarodnim ucescem "PREVENCIJA SAOBRACAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2004", Novi Sad, Republika Srbija

2003 godina
- u februaru mjesecu imenovan za Predsjednika Savjeta za bezbjednost saobracaja na putevima u Brcko distriktu BiH
-
ucesce na I naucnom skupu "SAOBRACAJ ZA NOVI MILENIJUM", Banja Vrucica, Teslic, BiH
- u junu mjesecu imenovan za clana komisije za ocjenu studije o javnom prevozu u Brcko distriktu BiH

2002 godina
- u junu mjesecu imenovan za Sudskog vjestaka saobracajne struke za podrucje Brcko distrikta BiH na period od 4 godine
-
ucesce na VI Simpozijumu sa medjunarodnim ucescem "PREVENCIJA SAOBRACAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2002", Novi Sad, Republika Srbija
- objavljen strucni rad "POTREBA ZA PROFESIONALIZACIJOM SAVJETA ZA BEZBJEDNOST SAOBRACAJA NA PUTEVIMA BRCKO DISTRIKTA BIH",
Simpozijum Novi Sad
- objavljen strucni rad "LEZECI POLICAJCI - KRATAK OSVRT NA VREMENSKU I EKONOMSKU (NE)OPRAVDANOST POSTAVLJANJA ISTIH", Simpozijum
Novi Sad

2000 godina
- ucesce na IV Savjetovanju o tehnikama regulisanja saobracaja "REGULISANJE SAOBRACAJA U GRADOVIMA I NASELJIMA NA PRAGU 21 VIJEKA", Sombor,
Republika Srbija
- ucesce na Naucno-strucnom skupu "VJESTACENJE U TEORIJI I PRAKSI", Banja Vrucica, Teslic, BiH
- ucesce na V Simpozijumu sa medjunarodnim ucescem "PREVENCIJA SAOBRACAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2000", Novi Sad, Republika Srbija
- objavljen strucni rad "ANALIZA STANJA SISTEMA BEZBJEDNOSTI SAOBRACAJA NA PODRUCJU BRCKO DISTRIKTA BIH I PRIJEDLOG
USPOSTAVLJANJA NOVE ORGANIZACIJE", Simpozijum Novi Sad

1999 godina
- 10.03. diplomira na Saobracajnom fakultetu u Novom Sadu na katedri za bezbjednost saobracaja
- zaposljava se u privatnom gradjevinskom preduzecu na mjestu rukovodioca saobracajnog sektora
- pocinje sa radom kao vjestak saobracajne struke
-
imenovan za sudskog vjestaka saobracajne struke za podrucje Okruznog suda Bijeljina

1998 godina
- ucesce na IV Simpozijumu sa medjunarodnim ucescem "PREVENCIJA SAOBRACAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 1998", Novi Sad, Republika Srbija, u ulozi
pomocnika organizatora simpozijuma (kao apsolvent saobracajnog fakulteta)
RAD U STRUCI:

2015 godina
- u periodu april - avgust, nakon angazmana od strane preduzeca "RUBAU CONSTUCCIONES" SA Girona Spain i njene
firme u BiH "RUBAU BRCKO" D.O.O., izradio PLAN PRIVREMENE REGULACIJE SAOBRACAJA SA PLANOM
PRISTUPNIH PUTEVA (I FAZA) za vrijeme izgradnje obilaznice oko Brckog

2014 godina
- u januaru polaze strucni ispit iz oblasti saobracajne struke
- u februaru licenciran za projektanta saobracajne signalizacije, izvodjaca radova saobracajne signalizacije, nadzora
nad izvodjenjem radova saobracajne signalizacije i revidenta projekata saobracajne signalizacije
- u periodu mart-april nakon angazmana od strane konzorcijuma za reviziju obilaznice oko Brckog, izvrsio reviziju
projekta saobracajne signalizacije i privremene regulacije saobracaja za izgradnju obilaznice oko grada Brckog
(duzina obilaznice 18.724 m)

2013 godina
- u januaru mjesecu ponovo imenovan za Sudskog vjestaka saobracajne struke za podrucje Brcko distrikta BiH na
period od 4 godine
-
ucesce na II Savjetovanju sa medjunarodnim ucescem "REKONSTRUKCIJA SAOBRACAJNIH NEZGODA I UPOTREBA
SAVREMENIH MATEMATICKIH MODELA U CILJU IDENTIFIKACIJE PRAVIH UZROKA SAOBRACAJNIH NEZGODA",
Zenica, BiH
- objavljen strucni rad "PRILOG NACINU RJESAVANJA PROBLEMA SAOBRACAJNIH NEZGODA KOJE NASTAJU
PRILIKOM PRETICANJA VOZILA KOJE SKRECE ULIJEVO", Savjetovanje Zenica